ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
вторник, 20 декември 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 19.12.2016 година Стокопромет АД Скопје изврши откуп на: -3.299 сопствени обични акции по цена од 757,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција.