Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 20 ноември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 19.11.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:
-5 сопствени обични акции по цена од 49.428,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

На 19.11.2018 година Огражден АД Струмица изврши откуп на:
-59 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- ТТК Банка АД Скопје–331 обични акции