Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 20 октомври 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.10.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 114 обични акции
- Витаминка АД Прилеп - 26 обични акции