НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 20 јануари 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.01.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - МЗТ Пумпи АД Скопје-22 обични акции. - Алкалоид АД Скопје-67 обични акции.