Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 02 септември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

 -Бетон АД Скопје – 7 обични акции