Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 02 јули 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.07.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Огражден АД Струмица – 95 обични акции