Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 02 април 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 01.04.2019 година Неметали Огражден АД Струмица изврши откуп на:
-58 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.04.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Стопанска Банка АД Скопје–160 приоритетни акции