НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 02 април 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ОКТА АД Скопје –62 обични акции;