Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 02 март 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Бетон АД Скопје – 3 обични акции
- Македонијатурист АД Скопје – 90 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 51 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 517 обични акции