Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 02 декември 2019
 

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 29.11.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 30 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Алкалоид АД Скопје – 163 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 203 обични акции