Тетовска Банка АД Тетово
вторник, 02 декември 2003
Тетовска Банка АД Тетово Шифра: ТЕБ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 3.000 денари Количина: 4.625 % од основната главнина: 2,68% Цена по акција (во денари): 1.200,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.550.000,00 Членка-Продавач: ТН Членка-Купувач: ТН