Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 02 ноември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 01.11.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:
-10 сопствени обични акции по цена од 48.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

На 01.11.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на:
-42 сопствени обични акции по цена од 2.865,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Комерцијална Банка АД Скопје–103 обични акции
- ОКТА АД Скопје–33 обични акции