Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 02 октомври 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 01.10.2020 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на:
- 150 сопствени обични акции по цена од 2.650,00 денари за една акција, преку 1 трансакција
- 19 сопствени обични акции по цена од 2.651,00 денари за една акција, преку 1 трансакција

На 01.10.2020 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: 
- 16 сопствени обични акции по цена од 70.000,00 денари за една акција, преку 4 трансакции

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Макпетрол АД Скопје – 376 обични акции
-Макстил АД Скопје – 5.047 обични акции
-Гранит АД Скопје – 1.000 обични акции