Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 19 август 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.08.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Мермерен Комбинат АД Прилеп – 870 обични акции
-ОКТА АД Скопје – 65 обични акции 
-Реплек АД Скопје – 11 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 57 обични акции