Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 19 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпетрол АД Скопје - 10 обични акции
- Гранит АД Скопје – 1.900 обични акции
- Македонијатурист АД Скопје - 475 обични акции
- ГД-Тиквеш АД Кавадарци - 18 обични акции
- ЗК Пелагонија АД Битола - 17 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 700 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 493 обични акции
- Макстил АД Скопје – 3.500 обични акции
- Тетекс АД Тетово – 52.832 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје – 23.847 обични акции
- ВВ Тиквеш АД Кавадарци - 48 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 1.476 обични акции
- Бетон АД Скопје - 55 обични акции