НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 19 април 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.04.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ГД Тиквеш АД Кавадарци –13 обични акции; - БИМ АД Свети Николе –75 обични акции;