НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 19 декември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.12.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –36 обични акции - Гранит АД Скопје –4.749 обични акции - Алкалоид АД Скопје –490 обични акции