Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 19 октомври 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.10.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Витаминка АД Прилеп - 400 обични акции
- Либерти АД Скопје - 63 обични акции
- Лотарија на Македонија АД Скопје - 152 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 16 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 2 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 66 обични акции
- Уготур АД Скопје - 2 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 2 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 639 обични акции
- Макстил АД Скопје - 43 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 1 обична акција
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 38 обични акции