Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 19 октомври 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
 
На 18.10.2018 година Неметали АД Струмица изврши откуп на:
-127 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.
 
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.10.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Жито Лукс АД Скопје–174 обични акции
- Алкалоид АД Скопје–150 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп–114 обични акции