ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 18 септември 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 15.09.2017 година Карпош АД Скопје изврши откуп на: -1.700 сопствени обични акции по цена од 499,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.09.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –4.918 обични акции - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –20 обични акции