НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 18 септември 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.09.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Гранит АД Скопје –684 обични акции - Фустеларко Борец АД Битола –141 обични акции - Жито Лукс АД Скопје –61 обични акции