НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 18 септември 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.09.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Интерпромет АД Тетово –22 обични акции