Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 18 август 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.08.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 29 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 12 обични акции
- Уготур АД Скопје - 31 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 28 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 241 обични акции
- Макстил АД Скопје - 655 обични акции