Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 18 август 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.08.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
    
- Рудници Бањани АД Скопје - 214 обични акции    
- ОКТА АД Скопје - 56 обични акции