Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
вторник, 18 август 2020

Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје