Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 18 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Услуги АД Скопје - 21 обична акција
- Уготур АД Скопје - 2 обични акции
- ЗК Пелагонија АД Битола - 10 обични акции
- Гранит АД Скопје - 500 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 2 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 1 обична акција
- ТТК Банка АД Скопје - 67 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 20 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 2 обични акции