Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 18 јули 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.07.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Карбо-Нова АД Крива Паланка – 12 обични акции