ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 18 јули 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 17.07.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -7 сопствени обични акции по цена од 42.500,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. -1 сопствена обична акција по цена од 42.900,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. -27 сопствени обични акции по цена од 43.000,00 денари за една акција, преку 3 трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.07.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Гранит АД Скопје - 147 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје – 30 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје–81 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје–190 обични акции - Алкалоид АД Скопје–55 обични акции - НЛБ Банка АД Скопје–39 обични акции