НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 18 јули 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.07.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Попова Кула АД Демир Капија –3.000 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје –36 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје –738 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –5 обични акции - Уготур АД Скопје –221 обични акции - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –20 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје –1.020 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –69 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –2.205 обични акции - Макстил АД Скопје –512 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –5.603 обични акции