Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 18 мај 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.05.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ВВ Тиквеш АД Кавадарци – 29 обични акции
-Интерпромет АД Тетово – 61 обична акција
-Комерцијална Банка АД Скопје – 5 обични акции
-Гранит АД Скопје – 26 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 284 обични акции