НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 18 мај 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Фершпед АД Скопје –10 обични акции - Жито Лукс АД Скопје –35 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –744 обични акции