Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 18 април 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.04.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 13 обични акции