НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 18 април 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.04.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ГТЦ АД Скопје –195 обични акции;