НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 18 март 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.03.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ОХИС АД Скопје–21 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –9 обични акции - РЖ КПОР АД Скопје –20 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје–311 обични акции - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –38 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје –15 обични акции - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –202 обични акции - ГТЦ АД Скопје –190 обични акции - Уготур АД Скопје –41 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –36 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –1.730 обични акции - Макстил АД Скопје –847 обични акции