Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 18 февруари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.02.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макстил АД Скопје–498 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица–85 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје–433 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица–224 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје–239 приоритетни акции
- Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје–721 обични акции