НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 18 февруари 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.02.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Агромеханика АД Скопје –660 обични акции - Алкалоид АД Скопје –742 обични акции