Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 18 декември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 17.12.2019 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 62 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку две трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.12.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Алкалоид АД Скопје – 32 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 176 обични акции
- Гранит АД Скопје – 40 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 10 обични акции