Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 18 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.11.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тетекс АД Тетово - 7 обични акции