Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 18 ноември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 17.11.2020 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: 
- 20 сопствени обични акции по цена од 13.958,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.11.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 124 обични акции