Откуп на сопствени акции
понеделник, 18 ноември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 15.11.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на:
-650 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција;
-40 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една трансакција;