Видео од тркалезна маса „ИДНАТА УЛОГА НА ПАЗАРИТЕ НА КАПИТАЛ ВО МАЛИ И ОТВОРЕНИ ЕКОНОМИИ“
петок, 18 октомври 2019

Целосниот видео материјал од тркалезна маса „ИДНАТА УЛОГА НА ПАЗАРИТЕ НА КАПИТАЛ ВО МАЛИ И ОТВОРЕНИ ЕКОНОМИИ“ достапен е преку комуникациската платформа на Македонска берза -  МБ Монитор на следниот линк:

https://mbmonitor.mse.mk/trkaleznamasa/