Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 18 јануари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.01.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- ОКТА АД Скопје–12 обични акции