Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 18 јануари 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 17.01.2018 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на:
-197 сопствени обични акции по цена од 550,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.01.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје –57 обични акции