Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 17 септември 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.09.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 10 обични акции
- Уготур АД Скопје – 27 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје –24 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 222 обични акции