Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 17 јули 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.07.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Аутомакедонија АД Скопје – 151 обични акции
- Стокопромет АД Скопје – 286 обични акции
- Жито Лукс АД Скопје – 152 обични акции