ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 17 јули 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 14.07.2017 година Карпош АД Скопје изврши откуп на: -1.000 сопствени обични акции по цена од 500,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.07.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –11 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –100 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –160 обични акции - Макстил АД Скопје –123 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје –40 обични акции - Бетон АД Скопје –5 обични акции - Унибанка АД Скопје –28 обични акции - Гранит АД Скопје –75 обични акции - Попова Кула АД Демир Капија –1.000 обични акции - Скопски Пазар АД Скопје –5 обични акции - ВВ Тиквеш АД Скопје –10 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –50 обични акции - Витаминка АД Прилеп –16 обични акции - Макошпед АД Скопје –1.888 обични акции - Метропол АД Охрид –65 обични акции