Времено суспендирање на тргувањето со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
среда, 17 февруари 2021

По налог од Комисијата за хартии од вредност, времено се суспендира тргувањето со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола во очекување на објава од страна на издавачот.