Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 17 декември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 14.12.2018 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на:
-25 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.12.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Грозд АД Струмица–30 обични акции