НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 17 ноември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.11.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макстил АД Скопје –651 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје –9 обични акции - Гранит АД Скопје –717 обични акции - Попова Кула АД Демир Капија –100 обични акции - Усје АД Скопје –3 обични акции - Алкалоид АД Скопје –60 обични акции - Витаминка АД Прилеп –4 обични акции