Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 17 октомври 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.10.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Герас Цунев трговија АД Струмица–82 обични акции
- Герас Цунев конфекција АД Струмица –80 обични акции